珍味

Termine utilizzato per indicare quelle specialità rare regionali della cucina giapponese. Può indicare sia un ingrediente, sia una preparazione.


Lista delle chinmi

Hokkaido

 • Kankai
 • Matsumaidzuke
 • Sabatobo
 • Ikanankotsu
 • Uni
 • Mefun
 • Kirikomi
 • Hizunamasu
 • Ruttsu
 • Tatsukama
 • Karasutonbi

Tōhoku

 • Hoya
 • Inago-no-tsukudani
 • Uni-no-kaiyaki
 • Awabi-no-kimo
 • Tonburi
 • Tonpiko
 • Kōyōdzuke
 • Tsugarudzuke
 • Mōka-no-hoshi

Kantō

 • Kusaya
 • Ankimo
 • Suji-kamaboko
 • Shimotsukare

Chubu

 • Sazamushi
 • Hachinoko
 • Konowata
 • Kuchiko
 • Kurodzukuri
 • Tsubojiru
 • Ika-no-maruhoshi
 • Fugu-no-ransō-no-nukadzuke
 • Konkaiwashi
 • Heshiko
 • Chokoanri
 • Medaka
 • Iruka
 • Kaiko-no-sanagi
 • Kinjisō

Kansai

 • Funazushi
 • Yubeshi
 • Yagara
 • Kinsanji-miso
 • Daitokuji-nattō

Chūkoku

 • Mamakari
 • Amefurashi
 • Hiroshimana

Shikoku

 • Shutō
 • Katsu-no-heso

Kyūshū

 • Okyūto
 • Karashi-mentaiko
 • Karashi-renkon
 • Karasumi
 • Gandzuke
 • Ganjiru
 • Warasubo
 • Shinnosu
 • Megaja

Okinawa

 • Tōfuyō
 • Umibudō
 • Mimigā
 • Irabū-jiru
 • Bora-no-i
 • Isoawamochi